Programowanie / Strony responsywne

Strony responsywne

Statystycznie na jednego mieszkańca naszego globu przypada 1-2 urządzenia mobilne. W przyszłości współczynnik ten może tylko rosnąć. Wymusza to na twórcach i właścicielach stron internetowych, aby możliwość wygodnego użytkowania witryn na tabletach i smartfonach nie była jedynie wartością dodaną, lecz stanowiła trzon rozwoju sposobu prezentowania treści w Internecie.

Wygoda w tym przypadku oznacza łatwość dostępu do informacji przez klienta, co przekłada się na docieranie do większej grupy odbiorców oraz zwiększenie rozpoznawalności marki. Warto wspomnieć również, że ma to wpływ na postrzeganie marki jako nowoczesnej, idącej z duchem czasu.

Biorąc pod uwagę różnorodność urządzeń, na których istnieje możliwość przeglądania witryn WWW, mało rozsądne jest, aby tworzyć jeden układ treści dla nich wszystkich – nie będzie to praktyczne dla odwiedzających. Jednakże tworzenie i utrzymywanie dwóch (lub więcej) wersji serwisu, z których każda przeznaczona jest na inny typ urządzenia, pociąga za sobą niepotrzebne koszty.

Responsive Web Design

W obliczu tych faktów w ostatnich latach zrodził się paradygmat projektowania stron internetowych reagujących automatycznie na to, na jakim ekranie są one wyświetlane. Sam paradygmat z języka angielskiego nazywa się Responsive Web Design (RWD).

Responsive Web Design stanowi, że strony internetowe powinny dostosowywać się do urządzenia w taki sposób, aby do przeglądania i interakcji z nią wymagane było jak najmniej akcji użytkownika (przewijania, powiększania i pomniejszania). Elementy witryny zmieniają swe położenie dopasowują się do szerokości ekranu (przeglądarki) użytkownika, dzięki czemu w odpowiednio dobranym stopniu wypełniają ekran widziany przez użytkownika. Narzędzia umożliwiające tworzenie takich witryn udostępniane są przez technologie HTML5 i CSS3.

Strony responsywne korzyści

Największą zaletą RWD jest to, że dobrze zaprojektowana witryna wyświetla się poprawnie niezależnie od użytej przeglądarki i urządzenia. Warto zauważyć, iż w przypadku urządzeń mobilnych użytkownik nie posiada możliwości tak precyzyjnego nakierowania kursorem, jak ma to miejsce podczas używania komputera z myszą lub gładzikiem (touchpadem), co także jest brane pod uwagę podczas projektowania interfejsu RWD.

Za tworzeniem stron internetowych przyjaznych użytkownikom urządzeń mobilnych przemawia także inna bardzo ważna informacja: gigant Google 21 kwietnia 2015 wprowadził zmiany do algorytmu swojej wyszukiwarki, przez które strony niedostosowane do urządzeń mobilnych trafiają na dalsze strony wyników wyszukiwania. Przekłada się to oczywiście na mniejszą liczbę wizyt na stronie i stratę potencjalnych klientów. Patrząc jednak od drugiej strony, jest to dodatkowy as w rękawie i niepowtarzalna okazja, aby wyprzedzić konkurencję i łatwiej trafić do kontrahentów.

Oferta

Oferujemy Państwu swoje doświadczenie w tej dziedzinie i zapraszamy do kontaktu w celu omówienia zlecenia. Umożliwiamy zarówno utworzenie takiej witryny, jak i dostosowanie istniejącej. Oczywiście, w przypadku gdy pożądane są rozwiązania nietypowe, wykraczające poza techniczne możliwości przeglądarek internetowych (np. integracja z kalendarzem urządzenia lub wykorzystanie sensorów), oferujemy również stworzenie aplikacji mobilnej na wybraną platformę (Windows Phone lub Android).