Programowanie / Dynamics CRM

Dynamics CRM

Zajmujemy się wdrażaniem oraz kompleksowym zarządzaniem systemami Microsoft Dynamics CRM. Rozwiązanie zostanie optymalnie dopasowane do potrzeb, a także dostosowane pod względem wizualnym.

Możliwości Microsoft Dynamics CRM

Oprogramowanie CRM w technologii Microsoft Dynamics pozwala osiągnąć firmie wiele korzyści, poprzez usprawnienie kluczowych procesów biznesowych. Przede wszystkim jego implementacja zapewnia:

 • możliwość automatyzacji zamówień,
 • usprawnienie i przyśpieszenie relacji z klientami,
 • lepsze zarządzanie czasem pracowników,
 • sprawne raportowanie zadań wykonywanych przez załogę,
 • stały monitoring procesów sprzedażowych,
 • skuteczniejsze planowanie kampanii marketingowych,
 • automatyczną analizę wyników sprzedaży,
 • usprawnienie relacji z różnego typu kontrahentami,
 • błyskawiczne delegowanie obowiązków,
 • zarządzanie czynnościami finansowo-księgowymi,
 • kompleksowe prowadzenie platformy zakupowej,

Aplikacje raportujące

Oprogramowanie Microsoft Dynamics CRM pozwala na sprawne raportowanie różnego rodzaju danych: wyników sprzedaży, statystyk zakupów, czy też danych z badań ankietowych. Jego wykorzystanie to zatem nieocenione wsparcie Business Intelligence dla każdego przedsiębiorstwa, bez względu na branżę, w ramach której działa.

Oprogramowanie w chmurze

Wdrażane przez nas aplikacje Microsoft Dynamics CRM nie wymagają posiadania własnych serwerów, gdyż zapewniamy możliwość ich bieżącej obsługi w trybie chmurowym. Oprogramowanie może być dzięki temu obsługiwane z poziomu przeglądarki internetowej, co stanowi rozwiązanie wygodne i niezwykle oszczędne. Korzystanie z oprogramowania CRM jest ponadto możliwe w każdym miejscu i czasie – wystarczy jedynie dostęp do Internetu.

Usługi towarzyszące

Realizujemy także usługę systematycznej rozbudowy aplikacji o nowe moduły, mając na uwadze zmieniające się potrzeby naszych Klientów. Dokonujemy również czynności konserwacyjnych oraz bieżących aktualizacji. Jednocześnie czuwamy nad bezpieczeństwem gromadzonych danych, wykonując kopie zapasowe w stałych odstępach czasu.