O firmie / Misja

Misja

Podczas pracy zawsze wkładamy wiele wysiłku w wykonywane obowiązki. Stanowi to gwarancję podwójnej satysfakcji ze zrealizowanych projektów – zarówno dla naszej kadry, a przede wszystkim Klienta.

Profesjonalne podejście

Świadomi przedsiębiorcy spodziewają się, iż wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w strukturach firmy, przełoży się na realne korzyści biznesowe. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, prezentujemy podejście zorientowane na rozwiązywanie problemów. W tym celu nawiązujemy z Klientem ścisłą współpracę na każdym etapie realizacji projektu.

Wysoka transparentność

Każda usługą której wykonania się podejmujemy, przebiega zgodnie ze ścisłe określonym harmonogramem. Na życzenie Zamawiającego informujemy o bieżących postępach, a także uwzględniamy wszelkie zgłaszane sugestie. Dzięki temu Klient może upewnić się, czy przygotowywane rozwiązanie spełni jego oczekiwania. Tego typu przejrzysta współpraca buduje relacje oparte na zaufaniu, co znacząco ułatwia nam dążenie do wspólnych celów.

Niezawodność

Zdajemy sobie sprawę z tego, że kluczowym czynnikiem decydującym o satysfakcji Klienta z wykonanej usługi, jest jej wysoka jakość. Aby to zagwarantować, prowadzimy systematyczny proces kontroli pracy naszej załogi, co pozwala na eliminację oraz zmniejszanie ryzyk w projekcie. Dodatkowo blisko współpracujemy z Klientem i raportujemy postęp oraz zakres przeprowadzonych na danym etapie prac.

Odpowiedzialność

Czujemy się współodpowiedzialni za rezultaty osiągnięte poprzez wdrożenie naszego rozwiązania w firmie Zamawiającego. Dlatego przed podjęciem jakichkolwiek prac, przeprowadzamy w zespole analizę dotyczącą możliwych rozwiązań technologicznych. Uwzględniamy specyfikę przedsiębiorstwa Klienta, a także przedstawione przez niego wytyczne. Następnie wspólnie wypracowany model przekładamy na projektowanie właściwych rozwiązań, po czym podejmujemy się ich implementacji.

Kolejny etap realizacji projektu polega na przeprowadzeniu dla pracowników Klienta specjalistycznych szkoleń, związanych z obsługą nowego systemu, a także jego utrzymaniem. Służymy ponadto fachowym doradztwem oraz zapewniamy kompleksową opiekę i serwis powdrożeniowy. Dostosowujemy się również do nowo powstających potrzeb Klienta. W razie konieczności rozbudowujemy więc zaimplementowany system o kolejne funkcje.

Rozwój

Jesteśmy świadkami dynamicznie postępującej rzeczywistości, do której należy się błyskawicznie dopasowywać. Dbamy o ciągły rozwój naszego zespołu. W celu podniesienia kwalifikacji zawodowych bierzemy udział w licznych szkoleniach, konferencjach i seminariach technicznych. Potwierdzeniem naszych kompetencji są zwłaszcza cenione w branży certyfikaty Microsoft.