Programowanie

Realizacja projektu informatycznego

Zaplanowanie procesu wytwarzania oprogramowania polega na opracowaniu przemyślanej koncepcji realizacji w czasie poszczególnych czynności, prowadzących finalnie do powstania systemu IT, a także jego późniejszego utrzymania oraz konserwacji.

Cykl życia programowania wytwarzanego w firmie SharpSoft przebiega zgodnie z następującymi etapami:

 • Specyfikacja – przed rozpoczęciem fazy projektowania prowadzimy we współpracy z Klientem wstępne konsultacje w celu ustalenia specyfikacji wymagań oprogramowania. Ustalamy jakie potrzeby przedsiębiorstwa może spełnić wdrożony produkt i jakie korzyści biznesowe przynieść. Następnie dochodzi do przygotowania harmonogramu realizacji, a po jego akceptacji przez Klienta rozpoczynamy proces zarządzania projektem.
 • Projektowanie – etap ten rozpoczyna się od wstępnej analizy, której efektem jest powstanie modelu wewnętrznej logiki systemu. Ma miejsce projektowanie architektury na potrzeby wytwarzanego oprogramowania, a także opracowanie konceptów dla interfejsów. Projekt powstaje z wykorzystaniem nowoczesnych metod obiektowych, co pozwala na wierne zobrazowanie finalnego rezultatu prac.
 • Programowanie - opracowany projekt jest już gotowy do implementacji w określonym środowisku programistycznym. Dochodzi do kodowania poszczególnych elementów systemu, którego funkcjonalności zostały wcześniej uzgodnione z Klientem.
 • Testowanie – po zintegrowaniu ze sobą poszczególnych modułów programistycznych następuje etap testowania pojedynczych podsystemów oraz oprogramowania jako zespolonej całości. Powstały system podlega testom zarówno ze strony Klienta, jak i wykwalifikowanych testerów firmy.
 • Odbiór – wytworzone oprogramowanie zostaje udostępnione Klientowi oraz jest realizowany proces jego kompleksowego wdrożenia w strukturach przedsiębiorstwa. Etap ten zakłada również przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń dla menedżerów i pracowników, przybliżających zasady obsługi i zarządzania powstałym systemem.
 • Konserwacja – po zakończeniu wszystkich czynności wdrożeniowych oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie prawidłowej konserwacji oraz utrzymania wytworzonego oprogramowania. Kontrolujemy poziom wykorzystywania zasobów serwerowych, tworzymy kopie zapasowe, przeprowadzamy audyty wydajności i dbamy o niezawodność wytworzonego systemu.
Technologie z których korzystamy

 • Microsoft AzureMicrosoft Azure
 • Microsoft SharePointMicrosoft SharePoint
 • Nintex Workflow for SharePointNintex Workflow for SharePoint
 • Metalogix for SharePointMetalogix for SharePoint
 • Microsoft CRM DynamicsMicrosoft CRM Dynamics
 • Microsoft Business IntelligenceMicrosoft Business Intelligence
 • ASP.NETMicrosoft ASP.NET
 • ASP.NET MVCMicrosoft ASP.NET MVC
 • Microsoft TFSMicrosoft Team Foundation Server
 • C#C#
 • Microsoft WCFMicrosoft WCF
 • Microsoft WPFMicrosoft WPF
 • RedGateRedGate
 • Microsoft SQL ServerMicrosoft SQL Server
 • MySQLMySQL
 • AndroidAndroid
 • JavaJava
 • HTML, CSS, JavascriptHTML, CSS, Javascript
 • jQueryjQuery
 • AngularJSAngularJS
 • DevExpressDevExpress
 • TelerikTelerik
 • BootstrapBootstrap

Kompetencje

Zachęcamy także do szerszego zapoznania się z naszymi kompetencjami (Zestaw kompetencji.pdf)