Bezpieczny Intranet w Sharepoint

Wdrożenie w procesy funkcjonowania przedsiębiorstwa nowoczesnego systemu Intranet pozwala osiągnąć znaczącą przewagę konkurencyjną. Szczególnym przykładem może tutaj być SharePoint Intranet, czyli aplikacja sieciowa działająca w oparciu o platformę SharePoint, która dostosowana jest do wymagań Klienta pod względem tworzonego systemu Intranet. Implementacja takiego rozwiązania przynosi firmie liczne korzyści, takie jak redukcja kosztów zarządzania, usprawnienie procesu przepływu informacji, a także poprawa wewnętrznego wizerunku.


Stawiamy na funkcjonalność

Aby system Intranet należycie spełniał swoje funkcje, powinien spełniać normy pod kątem funkcjonalności, intuicyjności oraz estetyki. Tylko dzięki temu pracownicy będą mogli z łatwością i w krótkim czasie wyszukiwać niezbędne dla właściwej realizacji projektów informacje.

Tworzone przez nas intranety wpisują się optymalnie w aktualne trendy, dlatego stanowią nienaganną wizytówkę firmy. Znajdujemy zawsze złoty środek pomiędzy formą a treścią, spełniając najwyższe standardy pod kątem wizualnym.

Dodatkowo system Intranet zbudowany w oparciu o platformę SharePoint pozwala integrować się z innymi produktami firmy Microsoft takimi jak np. Active Directory, Office Web Apps, czy Skype dla firm. Taka integracja ułatwia wymianę danych pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami i w ułatwiony sposób zwiększa funkcjonalność całego rozwiązania oferowanego Klientowi.

Firmowa dokumentacja na wyciągnięcie ręki

Obieg dokumentów wewnątrz firmy wiąże się zwykle z pochłanianiem licznych zasobów finansowych oraz czasowych. Wychodzimy temu problemowi naprzeciw, projektując systemy Intranet pozwalające na automatyzację w tym zakresie.

Co niezwykle istotne, zapewniamy gwarancję poufności wszelkich przekazanych przez naszych Klientów danych. Mogą więc oni bez obaw przesyłać wewnątrz Sieci takie dokumenty jak wzory ofert i pism firmowych, regulaminy, protokoły, umowy, faktury czy różnego rodzaju elementy identyfikacji wizualnej.

Komunikacja na miarę XXI wieku

Nasze aplikacje intranetowe pozwalają na efektywną komunikację pomiędzy poszczególnymi działami przedsiębiorstwa. Tym samym najważniejsze informacje natychmiastowo docierają do właściwych decydentów, a następnie personelu pracowniczego.

Wdrażane przez nas oprogramowanie pozwala efektywnie zarządzać dostępem do informacji, co jest możliwe za sprawą kont z różnymi poziomami uprawnień. Implementujemy zarazem dla swoich Klientów mechanizmy społecznościowe, a także firmowe czaty i fora dyskusyjne. Dzięki temu powstaje w firmie odpowiednia kultura organizacyjna, a pracownicy szybciej się integrują.

Dostarczane przez nas platformy Intranet ułatwiają również planowanie procesów szkoleniowych oraz kontrolę pracy podwładnych. Możliwe jest z ich wykorzystaniem m.in. prowadzenie video konferencji, a także przeprowadzanie okresowych testów weryfikujących wiedzę i kompetencje pracowników.

Systemy Intranet opartę o platformę SharePoint dodatkowo integrują się z produktami firmy Microsoft, jak np. Skype czy Outlook. Dzięki czemu nie powstają konflity związane z różnorodnością produktów pochodzących z wielu źródeł.

Wsparcie na każdym etapie

Realizacja świadczonej przez nas usługi projektowania intranetów jest kontynuowana także po wdrożeniu oprogramowania. Realizujemy również szkolenia z jej obsługi, zapewniamy opiekę powdrożeniową, a także kompleksowy serwis gwarancyjny. Przeprowadzamy ponadto rozbudowę wdrożonego systemu o dodatkowe funkcje, uwzględniające nowo powstające potrzeby przedsiębiorstwa.