Portfolio

Zrealizowane projekty

Przedstawiamy ostatnie prace związane z realizacją projektów:

Raiffeisen Baza Regulacji

W oparciu o SharePoint wykonaliśmy aplikację do przechowywania regulacji wewnętrznych.

Strona publiczna Amplifon

Wykonaliśmy stronę internetową firmy Amplifon opartą o SharePoint dla szwajcarskiego oddziału.

Baza umów nieruchomości

W oparciu o SharePoint wykonaliśmy aplikację do przechowywania umów dotyczących nieruchomości.

Strona publiczna MAV

Wykonaliśmy stronę publiczną firmy MAV z zastosowaniem technik RWD - Responsive Web Design.

Moduł kalkulacji

Moduł kalkulacji kosztu trasy dla firmy zajmującej się logistyką i transportem.

System Archiwizacji Dokumentów

System archiwizacji dokumentów przechowujący bieżące dokumenty dotyczace budowy dróg.

Aplikacja mobilna Gödecke Logistik

Wykonaliśmy aplikację mobilną wspomagającą pracę kierowców ciężarówek dla niemieckiej firmy logistycznej Gödecke Logistik.

System Zarządzania Ryzykiem

System Zarządzania Ryzykiem, który pozwala przygotować firmę do nadchodzących wyzwań wynikających z dynamicznych zmian rynku.

Informacje techniczne

W przypadku zainteresowania szczegółami technicznymi zrealizowanych projektów zapraszamy do pobrania szerszej informacji o naszym portfolio (Portfolio SharpSoft.pdf).