Outsourcing

Outsourcing IT

Twoja firma korzysta z nowoczesnych rozwiązań IT, jednak koszta administrowania nimi stają się poważną barierą dla rozwoju przedsiębiorstwa? A może brakuje Ci wykwalifikowanych menedżerów, którzy byliby w stanie skutecznie zarządzać projektami informatycznymi? Wychodzimy tym problemom naprzeciw z usługą profesjonalnego outsourcingu IT, którego wybór pozwala osiągnąć szereg wymiernych korzyści.


Zakres usług

Nasz wykwalifikowany zespół programistów podejmuje się w ramach umowy outsourcingowej następujących prac:

 • Kompleksowe zarządzanie wszelkiego typu projektami informatycznymi.
 • Prace programistyczne w zakresie technologii Microsoft.
 • Wdrażanie systemów intranetowych SharePoint, ich konserwacja, migracje oraz bieżąca aktualizacja do aktualnych wersji.
 • Dbanie o bezpieczeństwo danych Klienta, m.in. poprzez sporządzanie kopii zapasowych.
 • Przeprowadzanie audytów informatycznych w celu monitorowania wydajności wdrożonych systemów.
 • Identyfikacja i implementacja zgodnie z potrzebami Klienta nowatorskich rozwiązań informatycznych.
 • Szybkie podejmowanie czynności naprawczych w razie wystąpienia sytuacji awaryjnych.
 • Administracja w zakresie programowania i administracji projektami IT

Potencjalne korzyści

 • Wartość know-how - dysponujemy zespołem wykwalifikowanych programistów, którzy zapewnią Twojej organizacji dostęp do cennej wiedzy i umiejętności. Każdy z nich przechodzi cykliczne szkolenia, które zaowocowały zdobyciem prestiżowych certyfikatów Microsoft. Zyskujesz więc gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług.
 • Wzrost efektywności i wydajności pracy - decydując się na zlecenie nam czynności outsourcingowych będziesz mógł odciążyć swoich etatowych pracowników, którzy zajmą się w tym czasie kluczowymi z punktu widzenia firmy czynnościami. Przełoży się to bezpośrednio na zwiększenie efektywności ich pracy, a tym samym wzrost zysków organizacji. Zapobiegniesz również niepowodzeniom w realizacji projektów, które często wynikają z absencji pracowników oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń.
 • Oszczędność środków finansowych- wypożyczenie naszych programistów wiąże się ze znaczną oszczędnością kosztów pieniężnych. Decydując się na outsourcing nie poniesiesz dodatkowych opłat za wynajem przestrzeni biurowej oraz zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego. Nie będzie Cię ponadto dotyczyła konieczność szkolenia pracowników ani też przeprowadzania kosztownych i czasochłonnych procesów rekrutacyjnych.
 • Konkurencyjność – wdrażamy najbardziej innowacyjne rozwiązania informatyczne, korzystając z doświadczeń w ramach współpracy międzynarodowej. Korzystając z naszej wiedzy, zdobędziesz więc znaczącą przewagę konkurencyjną na rynku.
 • Szybkość działania – wdrażamy wypracowane przez nas metody pozwalające na optymalizację procesów zachodzących w organizacjach.