Portfolio / System Zarządzania Ryzykiem

System Zarządzania Ryzykiem

Oparty o platformę SharePoint system kontroli ryzyka, które prędzej czy póżniej dotykają zarówno mniejszych przedsiębiorców, jaki i duże firmy.

Wraz z rozwojem rynku pojawiają się coraz to nowsze rodzaje zagrożeń. Ważne jest, aby w porę zidentyfikować takie ryzyko oraz skutecznie mu zapobiegać. Do tego celu stworzyliśmy oprogramowanie automatyzujące procesy zarządzania ryzykiem dzięki czemu możliwe jest znaczne ograniczenie ponoszonych strat z tytułu nieprzewidzianych wydarzeń.

Pozostałe projekty

Baza umów nieruchomości

W oparciu o SharePoint wykonaliśmy aplikację do przechowywania umów dotyczących nieruchomości.

Strona publiczna MAV

Wykonaliśmy stronę publiczną firmy MAV z zastosowaniem technik RWD - Responsive Web Design.

Strona publiczna Amplifon

Wykonaliśmy stronę internetową firmy Amplifon opartą o SharePoint dla szwajcarskiego oddziału.

System Archiwizacji Dokumentów

Zrealizowaliśmy System Archiwizacji Dokumentów zgodny z wytycznymi GDDKiA